UVODNO SREČANJE

17. in 18. november 2016
Uvodno srečanje je potekalo 17. in 18. novembra 2016 v Thurlesu na Irskem. Prvi dan je bil posvečen predstavitvi partnerjev, pregledu projekta in projektnemu managementu. Drugi dan so partnerji organizirali delavnico z imenom "Sodelovanje med kmeti: pregled".