Druhé setkání projektu CO-FARM

18. – 19. května 2017
Druhé setkání k projektu COFARM se odehrálo 18. – 19. května v německém Augsburgu. V průběhu těchto dvou dnů všichni pracovali na dalších krocích k dokončení projektu a prezentovali národní zprávy o spolupráci v zemích zúčastněných partnerů. Na ukázku spolupráce mezi farmářskými podnikateli byla zorganizována návštěva mléčné farmy v Ettringenu, kterou hostoval Manfred Kögel. Ten spolupracuje v různých aspektech svého podnikání, jakými jsou správa pastvin jinými podnikateli, dodávání krmiva a spolupráce s asociací chovatelů dobytka. To mu umožňuje se 100% soustředit na své stádo skotu, jeho zdraví a výkon. Jedná se o velmi jasný koncept specializace založené na spolupráci, která vede nejen k ekonomickým úspěchům, ale také přináší čas a prostor ke spojování volného podnikatelského prostoru, který je nezbytný v dnešním tržním prostředí.