Drugo srečanje projekta COFARM

18. in 19. maj 2017
Drugo srečanje projekta COFARM je potekalo 18. in 19. maja je v Augsburgu v Nemčiji. V dveh dneh je konzorcij delal na nadaljnjih korakih projekta in predstavil nacionalna poročila o sodelovanju za vsako državo delovne skupine. Za ponazoritev sodelovanja med kmetijskimi podjetniki je bil organiziran obisk mlekarske kmetije v Ettringenu, ki ga je vodil Manfred Kögel. Ta podjetnik sodeluje na različnih stopnjah njegovega proizvodnega procesa, kot je na primer upravljanje travnikov s strani drugega podjetnika, dostava krme in povezovanje z družbo za vzrejo goveda, kar mu omogoča, da se 100% osredotoči na svojo čredo goveda in njihovo zdravje ter učinkovitost. To je zelo jasen koncept specializacije, ki temelji na sodelovanju in vodi ne le k gospodarskemu uspehu, temveč tudi k pridobivanju podjetniškega prostora in časa, kar je v današnjem tržnem okolju zelo potrebno.