3. mezinárodní jednání

28. a 29. září 2017
Třetí mezinárodní jednání partnerů CO-FARM se konalo ve městě Naklo, ve Slovinsku ve dnech 28. a 29. září 2017. Setkání hostil slovinský partner - organizace Biotehniški Center Naklo a jednání se uskutečnilo v jejich areálu. První den jednání byl zaměřen na vyhodnocení možných případových studií z každé země. Partneři slyšeli příklady spolupráce v členských státech. Další zajímavou věcí bylo pro partnery dozvědět se, jaké formy spolupráce existují napříč Evropou. Skutečným vrcholem druhého dne byla návštěva farmy Zadrgal, v obci Komenda, kde proběhlo setkání s Matijou Zadrgalovou a Petrem Svetinou. Vyprávění začalo o zakládání společnosti Grunt a o vzniku jejich partnerství. Grunt je tzv. sociální firma, která zaměstnává pět postižených osob na farmě. Zaměstnanci jsou vyškoleni a pracují společně s dvěma spolupracovníky, kteří působí jako mentoři. Jeden mentor má dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti v oblasti zaměstnávání a vzdělávání osob se zdravotním postižením. Vedle zemědělské práce se zaměstnanci podílejí také na zpracování potravin. Mléčné výrobky jsou hlavními výrobky farmy, vyrábí se zde např. jogurt. Další výrobky jako těstoviny, sušenky a konzervy jsou také vyráběny na farmě. Výrobky se prodávají na farmě, ale také na trzích, stejně jako prostřednictvím veřejných zakázek. Bylo velice inspirativní slyšet, jak organizace Grunt vytvořila životaschopný a ziskový způsob dobrých pracovních míst pro lidi, kteří by jinak mohli obtížně získat zaměstnání. Také se partneři dozvěděli, jaký dopad to mělo na životaschopnost samotného hospodářství a životy lidí, kteří zde pracují.