Tretje mednarodno srečanje

28. in 29. Septembra 2017
Tretje srečanje partnerjev CO -Farm projekta je potekalo 28. in 29. Septembra 2017 v Naklem v Sloveniji. Gostitelj je bil Biotehniški center Naklo. Prvi dan so se partnerji osredotočili na potencialne študijske primere iz vsake države. Za partnerje je bil vrhunec srečanja spoznanje o različnosti in obsegu sodelovanja med kmetovalci v različnih državah članicah in načinih, kako se to sodelovanje manifestira po celotni EU. Vrhunec drugega dne je bil obisk kmetije Zadrgal v vasi Komenda, kjer smo se srečali z Matijo Zadrgalom in Petrom Svetino. Razložila sta nam o sodelovanju in vzpostavljanju socialnega podjetja Grunt, ki na Zadrglovi kmetiji zaposluje pet oseb z omejenimi delovnimi sposobnostmi. Zaposleni se usposabljajo in delajo z dvema mentorjema, poleg pa je še oseba, ki ima dolgoletne izkušnje pri delu z osebami z omejitvami. Zaposleni sodelujejo pri delu na kmetiji in predelavi kmetijskih proizvodov. Glavnino predstavljajo mlečni izdelki na čelu z jogurtom, prav tako pa izdelujejo testenine, piškote in vloženo zelenjavo. Izdelke prodajajo na domu, na tržnicah in tudi preko javnih razpisov. Bilo je zelo navdihujoče slišati, kako je Gruntu uspelo ustvariti živahna in donosna delovna mesta za ljudi, ki bi drugače težko dobili zaposlitev in kako to vpliva na vitalnost kmetije in ljudi, ki tam delajo.