Četrto mednarodno srečanje

OBISK DRUŽINSKE KMETIJE NEMEC
12.4 - 13.4 2018
Četrto srečanje partnerjev CO-FARM projekta je potekalo med 12.4 In 13.4 2018 v pisarni Združenja privatnih kmetij v Pragi na Češkem.
V tej fazi projekta so bili predstavljeni študijski primeri ( iz Češke, Nemčije, Irske, Italije, Slovenije in Španije), ki bodo kmalu prevedeni na voljo na spletu v sedmih jezikih. To je del Sistema usposabljanja, kjer bodo predstavljene dobre prakse. Študijski primeri predstavljajo pregled različnih načinov sodelovanja kmetov po Evropi. To sodelovanje varira od skupnega koriščenja kmetijske mehanizacije do trženja pod skupno blagovno znamko.
Naslednja stopnja projekta je priprava niza učnih modulov o sodelovanju med kmetovalci. Materiali bodo zbrani preko poletja 2018 in kasneje predstavljeni na spletni strani projekta.
Naslednje srečanje projektne skupine bo v Septembru 2018 v Firencah. Ocenili bomo razvoj modulov za usposabljanje.
Obisk družinske kmetije Nemec: Drugi dan srečanja smo imeli priložnost obiskati kmetijo na obrobju Prage, ki se ukvarja s predelavo mleka. Kmetija se je od leta 1992, ko jo je družina Nemec obnovila, znatno povečala. Začeli so kot kmetija s prirejo mleka, sedaj pa se povsem posvečajo rastlinski proizvodnji, mleko, ki ga predelujejo v svojem obratu pa odkupujejo od drugih kmetov. Do leta 2010 so bili osredotočeni na proizvodnjo „Balkanskega“ sira, ki so ga prodajali glavnemu proizvajalcu mlečnih izdelkov na Češkem, vendar so ti v letu 2011 ob ekonomski krizi, čez noč prenehali z nabavami.
Družina je morala poiskati nove načine distribucije njihovega sira. Nova strategija je vsebovala direktno prodajo končnim potrošnikom, mlekarna pa je razširila ponudbo artiklov s svežim mlekom, jogurtom, in več vrstami sira. V ta namen je bila ustanovljena znamka “ Mleko s kmetije”, ki predstavlja sodelovanje družine Nemec s prijateljem in tudi kmetovalcem g. Millerjem. Sodelovanje se je začelo z vzpostavljanjem distribucijskih poti po Pragi in okolici. Posledica je bila razvoj spletne trgovine za dostavo končnemu porabniku v bližnji okolici. Poleg mlečnih proizvodov, so dodali še sveže meso in mesne izdelke ter sadje in zelenjavo. Sodelovanje med družinama je precej enostavno. Vsak kmet skrbi za dostavo na enem od obeh bregovih reke Vltave. Danes oskrbujeta potrošnike z artikli 22 dobaviteljev, med katerimi so kmetovalci, vinogradniki, peki in mali pivovarji.